Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

06:32
usual
06:22
6576 4c3f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialittlefool littlefool
usual
06:22
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana vialittlefool littlefool
usual
06:22
8198 6ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
usual
06:22
9581 02c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
usual
06:16
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna. Niebo jest piękne, ale ludzie są smutni. Potrzebuję kogoś kto nie ucieknie ode mnie jak inni.
Reposted fromhisteryczna histeryczna vialittlefool littlefool
usual
06:04
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę.
Reposted fromSalute Salute vialittlefool littlefool
usual
05:56
0231 bf76
Reposted fromkarahippie karahippie vialittlefool littlefool

March 19 2017

usual
18:47
5606 170e
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
usual
18:21
5315 08c5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
usual
12:12
8338 a4fe
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaSkydelan Skydelan

March 18 2017

usual
08:58
4535 0444
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath

March 17 2017

usual
21:36
5454 ff7c
Reposted fromlaters laters
usual
21:36
2684 fa9d
Reposted fromaniczorka aniczorka vialaters laters

March 16 2017

usual
21:38
8004 7e9f
21:29
1932 71bd 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viacorazblizej corazblizej
usual
21:28
1796 4599
Reposted frompesy pesy viacorazblizej corazblizej
usual
18:51
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viazeberko zeberko
usual
18:48
2773 1574 500
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama vialittlefool littlefool

March 12 2017

usual
22:47
Reposted fromweightless weightless viasadeyes sadeyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl