Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

usual
18:47
5606 170e
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
usual
18:21
5315 08c5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
usual
12:12
8338 a4fe
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaSkydelan Skydelan

March 18 2017

usual
08:58
4535 0444
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath

March 17 2017

usual
21:36
5454 ff7c
Reposted fromlaters laters
usual
21:36
2684 fa9d
Reposted fromaniczorka aniczorka vialaters laters

March 16 2017

usual
21:38
8004 7e9f
21:29
1932 71bd 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viacorazblizej corazblizej
usual
21:28
1796 4599
Reposted frompesy pesy viacorazblizej corazblizej
usual
18:51
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viazeberko zeberko
usual
18:48
2773 1574 500
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama vialittlefool littlefool

March 12 2017

usual
22:47
Reposted fromweightless weightless viasadeyes sadeyes
usual
22:45
8938 52f4
Reposted fromfitspro fitspro viakrainakredek krainakredek
usual
22:37
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn
Reposted fromniezwykla niezwykla viaSkydelan Skydelan
usual
22:04
Większość ludzi uważa, że najbardziej intymnym doświadczeniem na świecie jest seks. Ale tak nie jest. Seks nie jest najbardziej intymnym przeżyciem, jakie mogą dzielić kochankowie. Nawet gdy jest piękny.Nawet gdy jest idealny. Najbardziej intymnym przeżyciem jest pozwolenie, by ukochane osoby zobaczyły nas w najgorszej formie. Wtedy, gdy jesteśmy najsłabsi. Prawdziwa intymność jest wtedy, gdy nic nie jest idealne.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viametanoiaa metanoiaa
usual
21:16
usual
21:06
Gdy patrzę na to, co się dzieje i co ta władza robi, powiem jedno:
JEST MI STRASZNIE WSTYD.
usual
20:45
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viala-lu la-lu
usual
20:10
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viametanoiaa metanoiaa
usual
20:10
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viala-lu la-lu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl